ალექსანდრე გუგუშვილი

მანუალური თერაპია ხელების მაგიური მოძრაობით,ხსნის ტკივილს ლოკალურ არეში, აჯანსაღებს პაციენტის  ორთოპედიულ მდგომარეობას. მანუალური თერაპიას ჩაატარებს მოწვეული,მრავალ ქვეყანაში მოპოვებული კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი, სანდრო გუგუშვილი, რომელიც აღიარებულია შემდეგ ქვეყებში: იაპონია, თურქეთი, გერმანია, რუსეთი.